Doel van Mediation

Het belangrijkste van Mediation is dat u de bedoeling hebt er samen goed uit te willen komen.

Het doel van mediation is u vanuit uw werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van u optimale resultaten te komen. Als mediator zal ik in principe geen standpunt innemen maar zal ik u, door goed te luisteren en door u soms van advies te voorzien, begeleiden uw eigen oplossing te vinden. Een oplossing die voor beide partijen bevredigend is en die recht doet aan het gevoel dat hieraan ten grondslag ligt. Ofwel een oplossing waarvan u energie krijgt en behoud en waarbij u uw voormalig conflictpartner gewoon onder ogen kunt blijven komen. Beter voor de ander, beter voor u en beter voor uw bedrijf.

Mediation volgens de Raad van Mediators:

Bemiddeling door een derde neutrale, ervaren en deskundig persoon. Dit is een eeuwenoud, beproefd en constructief begrip. Een geschil wordt vrij van emotie duidelijk in kaart gebracht. In samenspraak wordt naar een wijze en passende oplossing gezocht. Een oplossing die beide partijen tot volle tevredenheid stemt.

Wanneer Mediation:

Als er sprake is van een van de volgende situatie kan mediation een uitkomst bieden:

  • er is een verschil van inzicht of conflict ontstaan;
  • er is een groot verschil in de verwachtingen die u van elkaar heeft is of gaat ontstaan;
  • er is sprake van wederzijdse ontevredenheid;
  • er is een verschil van inzicht over elkanders verplichtingen en hoe deze verschillen op te lossen.

Indien u in bovengenoemde situaties de vinger aan de pols wilt blijven houden en de oplossing uit eigen hand wilt laten komen, is mediation een uitstekend middel.

Bij een conflict of bij een verschil van mening kiezen steeds meer mensen voor De Raad van Mediators. Want soms komt u er samen niet meer uit. Dan blijken de verwachtingen op financieel, contractueel of relationeel gebied te ver uit elkaar te liggen. Het verschil van inzicht is dan niet meer op te lossen. Standpunten verharden en de relatie komt verder onder druk te staan.

Als u uw zaak liever uit handen geeft omdat hetgeen u wenst te laten vonnissen ook echt is wat u wilt en u bent daarbij bereid het risico te nemen dat er anders gevonnist wordt dat u wenst, hoeft u uiteraard niet voor mediation te kiezen.

Uw RvM mediator bij AequoBono:

Joris Terstappen is als ADR gecertificeerd Mediator aangesloten bij de Raad van Mediators.

Unknown

Van 2003 tot 2009: geregistreerd mediator bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI).
Met ingang van 2013: ADR gecertificeerd mediator bij de Raad van Mediators (RvM).

Reden van terugkeer: Heimwee naar het vak.
Reden van de switcht: Het samenwerkingsverband in de vorm van een welwillend netwerk met verscheidende expertises.

Joris over Mediation:

Wat is er fantastischer dan dat ik deel mag uitmaken van een proces waarbij partijen, die ogenschijnlijk een tegengesteld belang hebben, tot een voor hen beide goede oplossing komen!

Een oplossing betekent het einde van iets ongewenst.

Het geeft mij de meeste voldoening als alle partijen een goed gevoel hebben bij het uiteindelijke resultaat. Dat kan op veel manieren, maar de meest krachtige is wanneer de partijen zelf met de oplossing kunnen komen. Zelfs al lijkt dat in eerste instantie onmogelijk.
Voor mij zal iedere mediation een nieuwe uitdaging zijn, maar ik zal steeds de intentie hebben “u er samen goed uit te laten komen”. Ik kijk uit naar het beste resultaat!

Meer over mij,
vind u onder AequoBono op deze site.
klik hier 

Meer over de Raad van Mediators (RvM) vindt u op www.deraadvanmediators.nl

Meer over ADR vind op
www.adr-international-register.com

Conflictgebieden:

Joris is u namens AequoBono graag van dienst op de volgende conflictgebieden:

conflicten over toewijzing van huurwoningen, onderhoud aan de huurwoning, overlast, etc.

arbeidsgeschillen,

ziekteverzuim,

etc.

conflicten met buren,

onenigheid over de verdeling van een erfenis,

boedelverdeling,

opmaken ouderschapsplan,

(internet) aankopen

conflicten tussen school/leerkrachten en ouders van leerlingen (basisonderwijs)
conflicten tussen of binnen besturen of met vrijwilligers

conflicten met familieleden over de door de instelling geleverde zorg aan bijvoorbeeld ouders,

conflicten over de zorg voor kinderen die aan een instelling zijn toevertrouwd,
conflicten over de verdeling van zorgtaken tussen familie en verpleging,
conflicten tussen mantelzorgers en mensen die zorg nodig hebben,

Tijd en kosten:

Een conflict kost geld en mediation zorgt dat de relatie herstelt

Tijd:
De mediator zal u vlot begrijpen en volgens dat begrip handelen. Hierdoor zal uw zaak goed opgelost worden en hoeft er doorgaans geen beroep te worden gedaan op een extra specialist.

Gemiddeld zal een mediation 10 tot 20 uur in beslag nemen. Deze uren worden doorgaans verdeeld over 3 a 4 gesprekken.

Het mag duidelijk zijn dat hoe opener er gecommuniceerd wordt hoe sneller de mediation zal verlopen. Ik als mediator zal dat nauwlettend in de gaten houden en mijn bijdrage leveren om het proces zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Kosten:
AequoBono hanteert een uurtarief* conform de voorwaarden van De raad van Mediators en is er daarom al vanaf € 115,- per uur exclusief btw en eventueel bijkomende kosten**.

Mogelijke andere tarieven van de mediator zijn afhankelijk van de ‘zwaarte en aard’ van het verschil van inzicht of conflict.

Veelal worden de kosten van de mediation in gelijke delen verdeeld over beide partijen. Uiteraard is het mogelijk dat partijen daarover andere afspraken maken.

Wenst u meer informatie of een vrijblijvend contact?

Klik hier
Klik hier
* Dit uurtarief is conform prijsbeleid van De raad van Mediators. Juist om de versnippering in de huidige markt tegen te gaan zet De raad van Mediators zich in om een uniform prijsbeleid te voeren. De kosten en tijdsbesteding voor het inzetten van mediation via De Raad van Mediators zijn beduidend lager dan die verbonden zijn aan een advocaat of andere rechtsmiddelen.
** Denk aan: kantoor-, reis-, porti-, en telefoonkosten alsook kosten (incl. btw) van eventuele bij de mediation betrokken derden).